Tyto stránky provozuje Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni.

Západočeská univerzita v Plzni

Kariérní centrum

Univerzitní 2746/22

301 00 Plzeň

Budova FST, kanceláře UK619, UK623

 tel.: +420 377 631 220

e-mail: career@rek.zcu.cz

Facebook: @CareerZCU

Tým Kariérního centra ZČU

3.png

Ing. Jarmila IRCINGOVÁ. Ph.D

vedoucí Kariérního centra

Tel: +420 37763 1220

email: jircingo@kpm.zcu.cz

3.png

Mgr. et Mgr. Hana MAŘÍKOVÁ

Tel.: +420 377 631 221

Mobil: +420 777 015 278

Email: hmarikov@rek.zcu.cz

3.png

Ing. Kateřina ŽENKOVÁ, MIM

Tel: +420 377 631 225

Mobil: +420 723 931 656

Email: kzenkova@rek.zcu.cz

3.png

PhDr. Milan JERMÁŘ, Ph.D.

Katedra KEM

Tel.: +420 377 633 611

Email: jermar@kpm.zcu.cz