O NÁS

Vítáme Vás na webových stránkách Kariérního centra Západočeské univerzity v Plzni.
Západočeská univerzita v Plzni se snaží o neustálé zlepšování svých služeb studentům a absolventům, stejně jako o rozšiřování svých kontaktů s praxí. Z tohoto důvodu v září 2018 zahájilo svou činnost Kariérní centrum ZČU (Career centre).
Našim cílem je poskytovat komplexní kariérové poradenství pro studenty a absolventy ZČU včetně organizace kurzů a workshopů v oblasti „soft skills“ a tím jim pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce.
Dále zprostředkováváme kontakty studentů s jejich potencionálními zaměstnavateli v co nejširší možné míře. Firmám nabízíme možnost propagace na našem inzertním portálu.

Co chystáme?

Pro studenty

  • Individuální kariérové poradenství
  • Workshopy zaměřené na rozvoj soft skills

Pro firmy

  • Možnost inzerce volných pracovních pozic, stáží a brigád na našich webových stránkách či Facebooku
  • Spuštění inzertního portálu
  • Pořádání firemních prezentací, workshopů, exkurzí a jiných akcí

Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni vzniklo za podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropského strukturálního a investičního fondu EU.